Πολυμέσα & Windows (API Function, GUI)

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα, Δ' εξάμηνο.