Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα, Δ' εξάμηνο.