Εκπαιδευτική Πλατφόρμα Moodle

Αυτό το μάθημα περιγράφει τις δυνατότητες του Moodle παρέχοντας παραδείγματα δραστηριοτήτων και πηγών αναφοράς.