Πολυμεσικές Εφαρμογές Γραφείου

Το μάθημα "Χρήση Η/Υ - Πολυμεσικές Εφαρμογές Γραφείου" των "Υπαλλήλων Διοίκησης". Τάξη Β' Ώρες/Εβ. 4Ε