Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα (Α' εξάμηνο)