Μαθήματα Ι.Ε.Κ

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα (Α' εξάμηνο)

Τεχνολογίες Internet

Τεχνικός Πληροφορικής / Δικτύων, Δ' εξάμηνο.

Πολυμέσα & Windows (API Function, GUI)

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα, Δ' εξάμηνο.

Δίκτυα Υπολογιστών

Τεχνικός Η/Υ και μηχανών γραφείου, Γ' εξάμηνο.