Μαθήματα Ι.Ε.Κ
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα (Α' εξάμηνο)
Τεχνικός Πληροφορικής / Δικτύων, Δ' εξάμηνο.
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα, Δ' εξάμηνο.
Τεχνικός Η/Υ και μηχανών γραφείου, Γ' εξάμηνο.